Vedtægter, ordensregler og lejevilkår

Fra forbund, forening og kommune


Ordensregler

Download PDF

Lokale bestemmelser fra foreningen.


Almindelige bestemmelser for kolonihaver

Download PDF

Revideret 22/12-2022.


Love & vedtægter

Download PDF

Foreningens vedtægter.


Lejekontrakt for foreningen

Download PDF

Lejevilkår og bestemmelser.


Standard lejevilkår

Download PDF

Fra Kolonihave Forbundet.


Flagregler

Download PDF

 


Kontroller din mail jævnligt

Foreningen udsender jævnligt information via mail. I disse mails oplyses der om frister til indsendelse af oplysninger, deltagelse i fælles arbejde og meget andet. DU har pligt til at informere dig om foreningens regler og dine pligter og muligheder som havelejer. 

Foreningen sender opkrævning af haveleje på mail. 

Foreningen sender meddelelser om påtaler, gebyrer og påbud på mail. 

Det betragtes ikke som en gyldig undskyldning ifht overholdelse af frister, at du ikke har åbnet din mail længe, eller at du af tekniske årsager ikke har adgang til din mail.

Skulle du opleve teniske vanskeligheder med din mail, så skal du meddele dette til bestyrelsen og levere en ny gyldig adresse. Foreningen kan ikke hjælpe med dette, men retter selvfølgelig gerne den adresse, som du opgiver. 

Vi håber på din forståelse for, at vi som frivillige ikke kan tage hensyn til tekniske udfordringer eller manglende vaner ifht at kontrollere mails. Det letter arbejdsbyrden betragteligt, at du som havelejer gør dit bedste for at følge med. 

Tak


Klagevejledning

Misforståelser kan opstå ...  

Mest af alt, ønsker vi i bestyrelsen, at tale om tingene, så uenigheder, misforståelser og forhastede beslutninger kan klares i god tillidsfuld dialog, men af og til kan der være brug for at hente hjælp. 

Hvis du oplever, at du er uenig i en beslutning, som bestyrelsen har taget omkring din have, dit medlemsskab eller andet, som har med forholdet mellem dig og foreningen at gøre, så skal du vide, at du har muligheder for at få hjælp. Bestyrelsen ser på ingen måde skævt til, at medlemmer ønsker at få afklaret uenigheder. Det er en lejlighed til at lære og måske ændre procedurer og fortolkninger af gældende regler. 

Først og fremmest kan du selvfølgelig lade bestyrelsen vide, at du oplever en uenighed, som du ønsker, at bestyrelsen genovervejer. Det er vigtigt, at du overholder de frister, som du informeres om gennem påtaler mv.

Dernæst kan du henvende dig til Nordjysk kreds, som har myndighed til at afgøre klagesager i haveforeninger under kolonihaveforbundet i Aalborg Kommine. Nordjysk kreds kan du kontakte ved at sende en mail til bestyrelsen, som sender din henvendelse videre til kredsen.

Du kan ikke længere selv henvende dig til kolonihaveforbundets jurister. Det kunne man tidligere. Nu skal du skrive til bestyrelsen, som skriver til kredsen, som skriver til forbundet. Forklaring på denne procedure kan du finde på kolonihaveforbundets hjemmeside www.kolonihaveforbundet.dk 

Dog kan du henvende dig direkte til forbundets konlfiktmægler, Anne Rebsdorf. Skriv dit telefonnummer direkte til hende på mail: abr@konfliktloesning.dk  

 

 

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk