Bestyrelsesmøde d 31. oktober 2021


Bestyrelsesmøde 6. september 2021


Bestyrelsesmøde 19. august 2021


Referat generalforsamling 2021


Regnskaber 2020


Invitation til generalforsamling den 6/8 2021


Indkomne forslag til generalforsamlingen 2021


Bestyrelsesmøde maj 2021

Bestyrelsesmøde d. 3 maj

 

  1. Orientering fra formand:    Møde i område 4.

 

  1. Havesyn: Det var en god oplevelse at bestyrelsen gik samlet. Dette gentages ved hvert havesyn. 

  2. Duer - Inger laver en mødeplan. Man skal møde kl 10.30. 

  3. Banko: Første gang er 29/5. Vi gennemfører, hvis det kan lade sig gøre lovligt. 

  4. Eventuelt:

Container: Alle containere skal fremover ud til 1. april. Dvs de resterende containers skal sættes ud nu. Arne bedes om at køre resten ud. 

Fugle: Der sendes en kraftig opfordring til medlemmerne om at lade være med at fodre fugle. 

Til facebook: Der skal efterlyses en eller flere kokke til 19/5, klokken 18. Sidste frist er søndag - ved Inger. 

Ventelister: Administreres af kasserer og formand. 

Nyt fra kasserer: Der mangler haveleje for 6 haver. 

Legeplads: Der er fortsat ikke kommet en godkendelse. 


Vedrørende fodring af fugle

Kære alle

En del medlemmer i vores forening oplever, at en høj koncentration af fugle medfører en del gener i form af fugleklatter på havemøbler, biler mv. 

Omend fugleklatter er at forvente i haven, så bliver koncentrationen højere, når der fodres året rundt. 

Om sommeren kan fuglene sagtens finde føde i naturen. Fodring i havesæsonen er derfor unødvendig og vil blot føre til, at fuglene - også de større såsom råger, krager, måger og skader - retter deres fødesøgning udelukkende mod haverne. Det er uhensigtsmæssigt både for fugle- og havelivet. 

Hvis du, som de fleste, vil fuglene det godt, så sørg i stedet for fodring, for at indrette din have med varierede bærbuske, frugttræer, tætte buske, træer og blomster, der tiltrækker insekter. Redekasser giver også fuglelivet gode betingelser i din have. En righoldig og varieret have tiltrækker fugle jævnt hele tiden - og de store koncentrationer af store fugle undgås således.

Det kan være en kilde til glæde at kunne sidde og betragte fuglene spise - og det kan være svært at undvære. Hvis du fortsat ønsker at fodre fuglene, så gør det i meget begrænset omfang og i meget små mængder fra en lille ophængt automat. Smid aldrig brød, frugt eller andet overskudsmad på plænen, da det foruden at tiltrække de større fugle også vil tiltrække rotter.

Fortsat god havesæson

Bestyrelsen 

 


Lidt godt nyt..

På søndag har vi den første søndagsåbning for foreningens medlemmer i/ved Oasen.

Vi holder det udendøre, så vi ikke risikerer at overskride forsamlingsforbud. Retningslinjer vil blive forklaret på stedet. Vi beder jer holde afstand og vise hensyn.

Der vil være døde duer, amerikansk lotteri og salg af øl og vand.

Bemærk, at der ved amerikansk lotteri IKKE udbetales kontanter.


Meddelelse om forsikring

28/3-2021

Hej havelejere.

Hvis det værst tænkelige skulle ske - at et hus brænder - så er det godt, hvis huset er forsikret. I Aalborg Kommune er der krav om, at alle kolonihaver med bygninger er brandforsikrede. Det skal vi i bestyrelsen sikre.

Du skal derfor som havelejer indsende dine forsikringsoplysninger til os. Vi skal vide hvilket selskab du er forsikret ved og du skal oplyse dit policenummer. Er det første gang, du indberetter, så vil vi også se en  kvittering for, at forsikringen er betalt (det kan godt være et screendump fra netbank). 

De fleste af jer, har allerede oplyst om forsikring, så I kan se bort fra denne besked. Vi skal altså IKKE have oplysninger og kvitteringer fra jer, der indsendte i 2020 (eller i 2021 for den sags skyld). De oplysninger I indsendte har vi selvfølgelig gemt og I skal kun oplyse os om ændringer i jeres forsikring (hvis I skifter selskab eller policenummer). 

Forsikringsoplysninger kan sendes på mail til formand Inger Kløjgaard på haver.nordjyskkreds@stofanet.dk 

Mvh 

Bestyrelsen

 


Gade 2 er uden vand

28/3-2021

Hej medlemmer i gade 2

I går, da vi ville åbne for vandet, viste det sig, at der er et brud på hovedlinjen - altså det store rør ude i gaden. Derfor blev der ikke åbnet i gade 2. 

Der er taget kontakt til lækagesporingsfirma, som vil hjælpe os så hurtigt som muligt. I morgen, mandag den 29/3 kan vi sige præcist, hvornår de hjælper os. 

I mellemtiden kan I hjælpe os/jer ved at dobbeltsikre, at jeres stophaner er lukkede. Hvis jeres stophaner er ødelagte - og det var der en del, der var - så sørg for, at alle haner i haven og huset er lukkede. Det vil betyde MEGET for arbejdet med at opspore fejlen, at vi kan udelukke ALT andet end brud i gaden. 

Vi vil sørge for, at holde jer informerede på mail og i facebookgruppen. 

Mvh

Bestyrelsen


Meddelelse om generalforsamling

Kære alle

Vores generalforsamling d. 19 marts er udsat på ubestemt tid grundet corona.

Vandåbning finder sted lørdag d. 27 marts fra kl. 10.00, hvis alt går som det skal forventes at vi er færdig ved middagstid. Husk at stophanerne skal være lukkede og havelågerne skal være låst op.

Vi ønsker jer alle en god sæson. 

Bestyrelsen


Meddelelse om vandåbning

Den 27/3 åbner vi, bestyrelsen, for vandet i haverne. Vi starter i gade 1 kl 10 og arbejder os fremad mod gade 6. 

Det går som regel gnidningsløst, så arbejdet skulle være overstået i løbet af et par timer.

 

Du skal sørge for to ting:

  • Din stophane skal være lukket. 

  • Din havelåge skal være ulåst - og gerne åben. 

 

Årsagen til disse to ting er, at når vi åbner for vandet, så følger vi med på det fælles vandur. Hvis det “løber”, så kan det betyde, at der er et sprængt rør. Hvis din stophane er åben, så løber vanduret og så skal vi ind i SAMTLIGE haver i hele gaden for at kontrollere stophaner. Hvis havelåger tilmed står låste, så skal vi klatre over disse på vejen. Motion er sundt, men vi foretrækker andre måder at få den på. 

 

Skulle du være så uheldig at have glemt at låse havelågen op ELLER at have glemt at lukke på stophanen, så koster det dig desværre et gebyr på 300 kr. 

Har du glemt at lukke stophanen og vi lukker den for dig, så påtager vi os intet ansvar for eventuelle skader på hanen. Sidste år knækkede der nogle haner, da de desværre er af dårlig kvalitet. 

 

Det allerbedste er, at du er til stede under vandåbningen, men det har vi ingen krav om. 

 

Med ønsket om en god sæson.

 

Bestyrelsen, JBM

 

 

 


Generalforsamling 2021

 

Har du gode forslag til vores forening? 

Den 19/3 2021 er der, såfremt coronarestriktionerne tillader det,  generalforsamling i Vejgaardhallen. Senest 14 dage før modtager du en indkaldelse indeholdende dagsorden og årets regnskab. 

Før vi kan udfærdige den endelige dagsorden har vi brug for dit input. Du har nemlig som medlem selvfølgelig mulighed for at præge foreningen gennem forslag til generalforsamlingen. 

Det kan dreje sig om forslag af næsten enhver karakter. Ser du for eksempel mulighed for at forbedre foreningens ordensregler, vedtægter, procedurer, fællesarealer eller andet, så lad os endelig vide det.

Dit/dine forslag skal du skrive i en mail og sende det til formand Inger Kløjgaard på haver.nordjyskkreds@stofanet.dk. Alternativt kan du skrive et brev og sende det med post, men vær opmærksom på, at postomdeling tager relativt lang tid og at forslaget skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen. 

Drejer dit/dine forslag sig om ændringer i ordensregler eller vedtægter, så er det vigtigt, at du anfører præcis hvilken paragraf eller hvilket punkt, du ønsker ændret. Det er vigtigt, at vi alle ved præcist, hvad vi stemmer om. 

Sidste frist for indsending af forslag er 19. februar. 

Du kan læse foreningens vedtægter vedrørende generalforsamling foreningens hjemmeside, www.berthelsensminde.dk. Generalforsamlingen beskrives i §9. 

Vi glæder os til at se gode konstruktive forslag til forbedringer af vores fællesskab. 

Mvh

Bestyrelsen, Jørgen Berthelsens Minde

 


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk