Hækkeklip. 2020

Vores hække skal klippes 2 gange i løbet af sæsonen:

1.gang. Start d. 20/6-2020 - Slut d. 5/7-2020 

2. gang. Start d. 12/9-2020 - Slut d. 27/9-2020

 

Disse tider skal overholdes. Der må ikke klippes hverken før eller efter.

Ifølge vores ordensregler 17.10 skal hækkens højde være mellem 1,6 m og 1,8 m. Hækken må maximalt være 50 centimeter bred.

Fra ordensregler:

17.10 Hækken klippes 2 gange om året, første gang fra sidst i juni til først i juli, anden gang sidst i september efter bestyrelsens anvisninger. Klipning før og efter de fastsatte tidspunkter giver gebyrer på 300 kr. Hækkenes højde skal være mellem 1,60 m og 1,80 overalt og bredden må ikke overstige 0,50 m. Beskæring af hækkene må kun ske i løvfaldstiden fra okt. til april. Sprøjtning af hække pga. sygdomsangreb udføres af lejeren, efter bestyrelsens anvisninger.


Start på havesyn 2020

Hver måned går bestyrelsen en tur i haverne. Det gør vi for at møde havelejerne og for at sikre godt naboskab og en pæn haveforening. Vi tilser, at havelejerne lever op til de krav og rammer, som kommunen, forbundet og generalforsamlingen har bestemt som gældende for kolonihaverne.

Er der ris, ros eller andet man vil snakke om, vil 2 personer fra bestyrelsen sidde i Oasen og tage i mod, fra kl. 17.00 - kl. 18.00 på de dage der er havesyn.

Kontroleftersyn af påtaler sker, som sidste år ved det næstkommende havesyn. Det betyder, at havelejere, der har modtaget en påtale har en hel måned til at få bragt forholdene i orden.

Hvis et påtalt forhold ikke er bragt i orden inden næste havesyn får man et gebyr på kr 300,- som vil blive pålagt næste havelejeopkrævning.

Vi går havesynet første gang mandag d. 4/5 kl 17.00.

Derefter de følgende mandage i hver måned 8/6 - 6/7 - 3/8 - 7/9 kl. 17.00.

Sidste gang er tirsdag d. 29-09-2020 kl. 17.00.

Der vil blive lavet et opfølgningshavesyn inden vi lukker helt ned i oktober.

HUSK: Ved havesyn skal HAVELÅGEN være låst op.

mvh. 

Bestyrelsen


Duernes flyvetider i 2020

Sådan flyver duer om søndagen 2020. yes

Start søndag d. 12-04-2020 fra kl. 11.00 -13.00 og fremover hver søndag.

Duerne udtrækkes kl. 12.30 på spilledagene

Afslutning på duerne bliver lørdag d. 26-09-2020 kl. 11.00

Bestyrelsen. laugh


Fællesspisning 2020

Vi vil igen i 2020 prøve at lave fællesspisning i Oasen.

Vi prøver i første omgang med 6 datoer. 

Hvem vil lave mad ?

HUSK: Betaling v/ Inger have 113 og tilmelding på mail: haver.nordjyskkreds@stofanet.dk

Både hvis man vil lave mad eller vil komme og spise.

Prisen vil ligge mellem 35 & 45 kr pr person alt efter hvad menuen er.

Det plejer at være rigtig hyggeligt og god mad.

Kom gerne med forslag til menuen og meld dig/jer gerne på madholdet.  

Første gang bliver onsdag d. 20/5-2020 kl. 18.00

Derefter onsdag d. 17/6 - 15/7 - 12/8 - 16/9 - 7/10 - 2020

Er stemningen for det, så kan der aftales nye datoer eller laves om på dem, der er foreslået.

Bestyrelsen

 


Aflæsning af vand 2020

Når sæsonen ender, skal vandurene aflæses. Dit forbrug for året afregnes sammen med betaling for første halvårs kontingent 2021. 

Du skal selv aflæse dit vandur, og resultatet skal indsendes til foreningens kasserer, Carina, på emailen: jbmkasserer@gmail.com . Husk at angive dit havenummer i emailen. 

Aflæsningen SKAL være os i hænde lørdag d. 5/11-2020

Bestyrelsen

 


Vedligeholdelsesdag 2020

Vil vil i år 2020 prøve at lave to vedligeholdelsesdage. Så er der flere muligheder for at deltage. 

I år mødes vi for at hjælpe hinanden første gang lørdag d. 25-04-2020, kl. 09.00.

Anden gang bliver lørdag 8-8-2020, kl. 9.00.

 Den 25-04.2020 skal vi hjælpe hinanden med at lappe huller i vejen, lave parkeringspladserne pæne og deles om andre vedligeholdelsesopgaver.

Bestyrelsen vil starte dagen med at servere kaffe og rundstykker, herefter vil der blive delt hold op. Vi tilstræber, at der er opgaver til alle uanset alder og fysik.

Vil vil slutte dagen med hotdogs, øl og vand i Oasen.

HUSK: Der skal sendes skriftligt afbud på sms eller på mail hvis du ikke kan stille op. Ifølge vores vedtægter er alle havelejerene pligtige til at deltage i vedligeholdelsesdag.

Inger 28552127. mail: haver.nordjyskkreds@stofanet.dk

René 61677606. mail jbmkasserer@gmail.com

Mvh. Bestyrelsen.

 


Bankospil 2020

Vi starter lørdag d. 23-05-2020 kl. 14.00 - 16.00 med at ryste posen og råbe en masse tal op, så der kan blive "BANKO" smiley

Dørene åbnes alle gange en time før spilles start.

Tirsdag d.16/06 - 30/06 - 14/07 - 28/07 - 11/08 - 25/08 - 8/9 kl. 19.00

Afslutning lørdag d. 19/9 -2019 kl. 14.00 

Mvh. 

Bestyrelsen.


Loppemarked 2020

Kom og gør en god handel!

I år vil vi prøve at afholde loppemarked ved Oasen to gange;

Første gang lørdag d. 13/6 - 2020 kl. 10 -16.

Anden gang lørdag 5/9 - 2020 kl. 10 - 16.

Få ryddet op i gemmerne og giv/sælg/byt det videre.

Der er fri stadeplads.

Det er en god ide selv at have noget med, fx bord, trailer eller lign, til at stille dine lopper på. Borde kan evt lejes i Oasen.

Mad og drikke kan købes i Oasen

Bestyrelsen


Sommerfest eller Ålegilde 2020

Vi har i bestyrelsen en ret unik mulighed for at skaffe ål til et vaskeægte superhyggeligt ålegilde. Det er dog et stort arbejde, så vi vil gerne have respons fra jer, om der er interesse for det.

Vi får brug for frivillige til at hjælpe med at stege ål, skrælle kartofler, lave sovs, sætte telt op, sætte og en masse andre opgaver.

Til dem, som ikke kan lide ål, vil vi stille grill op, så de kan grille medbragt kød og dermed stadig være med til festen.

Lad os høre nærmere, om det har interesse.

Forslag til dato: Lørdag d. 22/08 eller 29/08 - 2020 kl. 18.00.

Når vi har fået tilbagemeldinger fra tilpas mange, vil vi gå videre med planlægningen og åbne op for tilmelding.

Ring eller skriv til enten René eller Inger og giv jeres holdning til kende!

René have 62, 61677606. mail jbmkasserer@gmail.com

Bestyrelsen.

 

 

 


Vand lukning 2020

Når sæsonen slutter, lukkes der for vandet og sæsonens forbrug skal aflæses. Det skal man selv sørge for. Du kan indberette dit forbrug til kassereren fra den 1/10.

Vandet bliver lukket den 31/10-2020. Sidste frist for indsendelse af din aflæsning er 5/11-2020.

Inger 28552127. mail: haver.nordjyskkreds@stofanet.dk

René 61677606. mail jbmkasserer@gmail.com

Bestyrelsen  crying  yes